Misia

Našou misia je znižovať rodovú priepasť v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. Chceme podporovať mladé ženy vo vzdelávaní a hľadaní pracovných pozícií v oblasti kyberbezpečnosti. Našou motiváciou je prispievať k zvyšovaniu bezpečnostného povedomia a zviditeľňovania profesií v tejto sfére prostredníctvom úspešných ženských vzorov. Túžime objavovať a podporovať nové talenty v ženských radoch. Prostredníctvom osobného príkladu budú ambasádorky:

Informovať a inšpirovať ženy o možnostiach štúdia kyberbezpečnosti a kariérnych príležitostiach.

Oslovovať národnú komunitu a rozprávať sa so študentkami a mladými profesionálkami.

Komunikovať a zvyšovať povedomie o kyberbezpečnosti a ženách pracujúcich v tejto oblasti cez rôzne platformy, najmä sociálne siete.