O nás

Za založením národnej kapitoly Women4Cyber Slovakia stojí päť žien. Päť úspešných profesionálok, ktoré už niekoľko rokov pôsobia v prostredí informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Národná kapitola vznikla 9. septembra 2022. Jej vzniku predchádzalo  oficiálne schválenie v Rade Women4Cyber Mari Kert - Saint Aubyn Foundation. W4C Foundation bola vytvorená európskou organizáciou European Cybersecurity Organization (ECSO). Nadácia W4C  podporuje aktivity národných kapitol v štátoch Európskej únie a v partnerských krajinách. Vytvára zázemie pre cezhraničnú spoluprácu a spája ženy pôsobiace v kybernetickej bezpečnosti na celoeurópskej úrovni.

Vytvorením formálnej národnej kapitoly Women4Cyber Slovakia sa naša krajina pripojila k fungujúcej európskej sieti. Spolu s Belgickom a Rakúskom Slovensko rozšírilo európsku sieť W4C na aktuálnych 15 štátov.  

Krajiny, v ktorých sú založené národné kapitoly: 
  

Na​ša vízia

Veríme, že spoločne dokážeme zviditeľniť ženský potenciál Slovenska. 

Napriek akútnemu nedostatku špecialistov v kybernetickej bezpečnosti máme na Slovensku  ženy, ktoré už niekoľko rokov profesionálne pôsobia v informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Tieto ženy pracujú v rôznych pozíciách ako audítorky a manažérky kybernetickej bezpečnosti, CISO, právničky, diplomatky, PR manažérky, novinárky, političky, výskumníčky, vedkyne a v neposlednom rade sú tu aj ženy podnikateľky. Avšak veľakrát o sebe vôbec nevedia. Našou ambíciou je vytvoriť spoločný priestor, komunitu Women4Cyber Slovakia, v ktorej tieto ženy prepojíme a vytvoríme tak podmienky na dosahovanie spoločných cieľov. Vytvoríme nové projekty a nástroje, ktoré pomôžu všetkým tým, ktorí sa rozhodli venovať kybernetickej bezpečnosti profesionálne. 

Náš tím

Women4Cyber Slovakia je budovaný a podporovaný týmito talentovanými ženami: