Tretie stretnutie komunity W4C Slovakia

O čom bolo 3. komunitko W4C Slovakia? O úžasných a odvážnych ženách, ktoré budujú svoju kariéru v kybernetickej bezpečnosti, o vzájomnej inšpirácii, o vzdelávaní, o povzbudení a ochote si pomôcť v  kariérnom raste. Komunita W4C Slovakia vytvára priestor pre slovenské ženy na na to, aby sa vzájomne prepojili, spoznali, zviditeľnili sa, vzdelávali sa,  spolupracovali na európskych projektoch a zároveň si mohli vytvárať aj svoje vlastné. Na aprílovom komunitnom stretnutí W4C Slovakia sa osobne zúčastnilo vyše 50 jeho členiek. Ako doteraz každé komunitné stretnutie, aj toto tretie vytvorilo priestor na upevnenie už vytvorených vzťahov a vybudovanie si nových kontaktov a  priateľstiev. Aj tentokrát sa nám podarilo vytvoriť skvelú atmosféru a prepojiť komunitu žien, ktorých spája spoločná vášeň pre  kybernetickú bezpečnosť.     

Ústrednou témou bola umelá inteligencia a jej vplyv na náš každodenný život. O aktuálnej téme, ktorá už pravidelne rezonuje vo všetkých sektoroch našej spoločnosti diskutovali Lenka Gondová, vyhľadávaná odborníčka na certifikačné schémy kybernetickej bezpečnosti a audity, Milan Pikula, CISSP, vrcholový manažér Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK CERT, Tatiana Valentová, špecialistka na ochranu osobných údajov spolu s moderátorkou panelu Petrou Kotuliakovou, spoluzakladateľkou národnej kapitoly W4C Slovakia.     

Priestor dostali aj prezentácie o progrese projektov W4C Slovakia:

Všetky naše pracovné tímy odviedli kus poctivej a vynikajúcej práce, ktorá má a bude mať dosah na celú našu komunitu.   

Pod taktovkou Mirky Michalíkovej bola prezentovaná národná kyberbezpečnostná hra "Cyber Game" s cieľom prilákať viac ženských hráčok, ktoré by reprezentovali Slovenskú republiku na jej ďalšom ročníku.