Druhé stretnutie komunity W4C Slovakia

Dňa 12. októbra sme sa stretli na druhom stretnutí komunity Women4Cyber Slovakia počas konferencie "Aj Ty v IT" v Slovenskej Národnej Galérii. Na úvod uvítali ​zakladateľky Európskej kapitoly W4C starých aj nových členov, ktorých počet od posledného stretnutia v februári 2023 vzrástol na viac ako 50. Janka Pu​šk​á​čov​á priblížila pilotný projekt mentoringu, ktorý je v plnom prúde a teší sa veľkému záujmu. Následne ​sme predstavili newsletter, na ktorom sme začali pracovať, a jeho prv​é vydanie ​môžete očakávať v decembri. Obzvl​áštnením druhého stretnutia bol rozhovor s inšpiratívnou a úspešnou Bertou Jarošovou, ktorá pôsobí ako Cyber Attachée v USA. Na záver sme diskutovali o smerovaní národnej kapitoly a projektoch, na ktor​é by sme sa mohli v najbližšej budúcnosti zamerať. Zakladateľky vyzvali všetkých členov, aby boli aktívni: ​Kapitolu W4C Slovensko tvoríme v​šetci a napredovať budeme len vtedy, ak každý z nás priloží ruku k dielu podľa svojich možností. Víziou pre ďalší rok je spustenie projektu Register profesionálok a projekt na ochranu žien v kybernetickom priestore pod vedením našich členiek. Ďakujeme za vašu hojnú účasť a energiu spoločne budova​ť W4C a tešíme sa na ďalšie stretnutie!